Загальні умови та положення

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Договір: Договір кредитної лінії, який укладається між Сторонами у разі видачі кредиту. Договір складається зі Спеціальних умов Договору кредитної лінії (надалі іменуються як Спеціальні умови Кредиту) та Загальних умов Договору кредитної лінії (надалі іменуються як Загальні умови Кредиту), а також будь-яких змін або доповнень до них;

Сторона або Сторони: Позичальник та/або Кредитодавець, які разом або окремо зазначаються в Договорі;

Ліміт кредитної лінії: Ліміт суми кредиту, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, в межах якого Позичальник може подавати Заяву (Заяви) на одержання Кредиту (Кредитів);

Потенційний ліміт кредитної лінії: Ліміт суми кредиту, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, до якого Ліміт кредитної лінії може бути збільшений на основі Заяви (Заяв) та на власний розсуд Кредитодавця;

Заява: заява на одержання Кредиту, яка подається Позичальником Кредитодавцю відповідно до Договору;

Кредит: грошові кошти, які надаються Кредитодавцем Позичальнику згідно з Договором, якщо застосовується Відсоток за Кредитом, як зазначено в Спеціальних умовах Кредиту;

Сума Кредиту: сума грошових коштів, визначена Спеціальними умовами Кредиту, що надається Кредитодавцем Позичальнику відповідно до Договору;

Загальна сума затрат за Кредитом: затрати Позичальника, які включають в себе Відсотки за Кредитом, Комісії та затрати, а також інші обов’язкові платежі за додаткові та надані послуги за Договором за надання, підтримку та погашення Кредиту;

Загальна вартість Кредиту: сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе Суму Кредиту та Загальну суму затрат за Кредитом;

Сума наданого Кредиту: загальна сума Кредиту (Кредитів), яка була фактично надана Кредитодавцем Позичальнику за Договором (також включаючи позику, надану Позичальнику (якщо така є), на основі договору позики, переоформленого Договором кредитної лінії), як зазначено в Спеціальних умовах Кредиту;

Паспорт споживчого кредиту: інформація про переддоговірні умови Кредиту, які надаються Кредитодавцем Позичальнику відповідно до Договору та Законодавства;

Договірні компенсації: компенсації (Відсотки за Кредитом, Комісія за організацію продовження, якщо є), які сплачуються Позичальником Кредитодавцю відповідно до Договору;

Договірні платежі: всі платежі, які здійснюються Позичальником Кредитодавцю відповідно до цього Договору, включаючи повне або часткове погашення Кредиту та повну або часткову виплату Договірних компенсацій;

Відсоткова ставка: денна відсоткова ставка, що вказує на відповідний відсоток, що сплачується за надання Кредиту, як визначено Спеціальними умовами Кредиту та Загальними умовами Кредиту, з розрахунку, що рік складається з 360 днів. Відсоткова ставка є змінюваною і залежить від того, скільки часу Позичальник користується Кредитом;

Реальна річна відсоткова ставка: Загальна сума затрат за Кредитом, яка виражається як річний відсоток від загальної вартості Кредиту (Кредитів), який (які) було надано, яка визначається та обчислюється відповідно до Законодавства та визначається в Спеціальних умовах Кредиту;

Пеня: підлягає оплаті у разі порушення Терміну оплати за ставкою, як визначається Спеціальними умовами Кредиту;

Термін оплати: період часу, починаючи з дати, коли Кредит було надано Позичальнику до Дати оплати до кінця (останнього дня) Періоду продовження у разі продовження;

Дата оплати: дата, що визначається Спеціальними умовами Кредиту, до якої Позичальник повинен здійснити повне погашення Суми наданого Кредиту та оплату всіх Договірних компенсацій;

Період продовження: період часу, який вимагається Позичальником та надається Кредитодавцем у разі, якщо Дату оплати було перенесено, починається з дня, коли було одержано Комісію за організацію продовження;

Комісія за організацію продовження: комісія, яка підлягає сплаті з метою покриття адміністративних та інших витрат Кредитодавця, з метою виконання запиту Позичальника стосовно надання Періоду продовження, у сумі, яка визначається Спеціальними умовами Кредиту;

Рахунок Кредитодавця: будь-який поточний банківський рахунок Кредитодавця, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту;

Рахунок Позичальника: поточний банківський рахунок Позичальника, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, чи поточний банківський рахунок, з якого Позичальник будь-коли робив переказ коштів Кредитодавцю, та/або на який він будь-коли одержував кошти від Кредитодавця;

Електронна адреса Позичальника: Адреса електронної пошти Позичальника відповідно до Договору, яка використовується лише Позичальником;

Номер телефону: будь-який номер телефону, зазначений Позичальником згідно з Договором, який використовується лише Позичальником для зв'язку з Кредитодавцем, включаючи повідомлення, запити, замовлення, доручення та ін. від Позичальника, повідомлені Кредитодавцю;

Портал: Вебсайт Кредитодавця (який зараз має доменне ім’я www.dinero.ua, на якому Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором;

Особистий кабінет: Особистий сайт Позичальника на Порталі, який використовується лише Позичальником;

Законодавство: нормативні акти України.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Встановлення договірних відносин між Сторонами за допомогою дистанційних засобів забезпечується таким чином:

2.1.1. на Порталі Позичальник повинен заповнити Заяву шляхом введення необхідної Суми Кредиту та Терміну оплати, а також надати (завантажити) інші дані та документи, що вимагаються. Також, якщо буде використовуватися електронний платіж, посилання на постачальника таких послуг повинно відкриватися у полі, в якому Позичальник повинен ввести реквізити своєї платіжної картки. Після заповнення вищезазначеної Заяви:

2.1.1.1. Позичальник створює Особистий кабінет на Порталі, шляхом виконання вказівок, викладених на Порталі;

2.1.1.2. Позичальнику надається пропозиція Кредитодавця на основі інформації, наданої в Заяві (надалі іменується як «Пропозиція»). Якщо Позичальник під час обробки заяви змінив інформацію, надану в Заяві (наприклад, запитувану суму), нова Пропозиція буде надана на основі нововведених умов. За запитом Позичальника Кредитодавець повинен надати Позичальнику Пропозицію в паперовому вигляді чи на іншому довговічному носії. Позичальник має право проаналізувати Пропозицію та порівняти її з пропозиціями конкурентів;

2.1.1.3. натискаючи кнопку «Прийняти», Позичальник підтверджує надання Кредитодавцю згоди на (i) використання персональних даних Позичальника для ідентифікації Позичальника, для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника та для виконання Договору відповідно до Політики конфіденційності; (ii) використання Порталу відповідно до Умов користування Порталом; (iii) встановлення договірних відносин з Кредитодавцем, як передбачається Договором, та (iv) складення Договору;

2.1.2. код підтвердження (надалі іменується як «Код підтвердження») буде надіслано Кредитодавцем на Номер телефону Позичальника. Шляхом введення Коду підтвердження Позичальник підписує та приймає Пропозицію та підтверджує укладення Договору на основі Загальних умов Кредиту;

2.1.3. після подання Заяви Кредитодавець оцінює кредитоспроможність (платоспроможність) Позичальника самостійно або за допомогою уповноважених постачальників послуг. Сума Кредиту може змінюватися, в межах Ліміту Кредитної лінії, та на основі оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника, на власний розсуд Кредитодавця.

2.2. З метою перевірки даних платіжної картки Позичальника Позичальник уповноважує Кредитодавця вирахувати суму в розмірі [0,01] грн. з платіжної картки Позичальника, яка буде відшкодована Кредитодавцем Позичальнику після завершення процедури перевірки, але не пізніше, ніж протягом наступних семи робочих днів.

2.3. Одержання Позичальником Суми Кредиту, зазначеної в Спеціальних умовах Кредиту, становить факт того, що Договір між Сторонами було укладено за допомогою дистанційних засобів або ж узгоджуються нові Спеціальні умови Кредиту, у разі подання наступних (повторних) Заяв за Договором.

2.4. Договір, укладений за допомогою дистанційних засобів, має таку ж силу, як і договір, підписаний у паперовому вигляді.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТУ

3.1. Кредитодавець зобов’язується надати Кредит (Кредити) Позичальнику в межах Ліміту Кредитної лінії, на основі Заяви (Заяв) Позичальника та за умови їх схвалення, і Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю Суму наданого Кредиту та сплатити всі відповідні Договірні компенсації до останнього дня Терміну оплати.

3.2. Якщо Позичальник вирішив:

3.2.1. збільшити суму позики на основі договору позики, Позичальник повинен подати відповідний запит Кредитодавцю, і Сторони повинні переоформити договір позики шляхом укладення Договору кредитної лінії;

3.2.2. збільшити Суму Кредиту або одержати додатковий Кредит (додаткові Кредити), Позичальник повинен подати відповідний запит Кредитодавцю, і Сторони повинні укласти відповідні зміни та доповнення до Спеціальних умов Кредиту;

3.2.3. продовжити Термін оплати для Кредиту, Позичальник повинен подати відповідний запит Кредитодавцю або здійснити оплату Комісії за організацію продовження на рахунок Кредитодавця, зазначивши у призначенні платежу: «Продовження, номер Договору».

3.3. Позичальник може подавати Заяву шляхом заповнення електронної форми Заяви на Порталі через Особистий кабінет.

3.4. Подаючи Заяву, Позичальник визнає та підтверджує, що:

3.4.1. персональні дані та інформація, зазначені Позичальником у Заяві, а також всі документи, які було подано, є правильними, повними та правдивими, і він знає про кримінальну відповідальність за надання неправдивих відомостей;

3.4.2. Позичальник має повну дієздатність і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних та/або психотропних речовин;

3.4.3. Позичальник діє як фізична особі і не представляє юридичну особу чи самозайняту особу;

3.4.4. вся переддоговірна інформація та суттєві умови Договору стосовно надання та погашення Кредиту, всіх Договірних компенсацій, які сплачуються Позичальником Кредитодавцю, прав Позичальника на вихід з Договору (Положення 6.1) або розірвання Договору (Положення 6.3), негативних наслідків, які можуть настати у разі порушення Договору Позичальником (Положення 6.7), були надані Позичальнику на Порталі в якості Паспорта споживчого кредиту, Пропозиції, Загальних умов Кредиту та Політики конфіденційності, і Позичальник підтвердив і погоджується з умовами кожного положення з вищезазначених документів, а також Договору, і є повністю обізнаним з відповідальністю, що випливає з Договору;

3.5. Кредит (Кредити), який (які) просить надати Позичальник та надає Кредитодавець, будуть використовуватися для особистих цілей і не суперечать Законодавству.

3.6. Кредитодавець самостійно приймає рішення про схвалення чи відхилення Заяви на основі оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника, яку він здійснює самостійно або за допомогою третіх осіб та/або на основі виконання зобов’язань Позичальником за Договором, і має право відхилити Заяву без жодного обґрунтування чи пояснення.

3.7. Кредитодавець повідомляє Позичальнику про схвалення чи відхилення Заяви протягом 3 (трьох) робочих днів після одержання Заяви.

3.8. Якщо Заяву було схвалено, Кредитодавець повинен надіслати на електронну адресу Позичальника:

3.8.1. якщо було збільшено суму позики та вирішено переоформити договір позики (якщо такий є) – Спеціальні умови Кредиту, Загальні умови Кредиту та Паспорт споживчого кредиту;

3.8.2. якщо було надано запит на додатковий Кредит (додаткові Кредити) за Договором кредитної лінії –зміни та доповнення до Спеціальних умов Кредиту.

3.9. Кредитодавець повинен надати Позичальнику, за запитом Позичальника:

3.9.1. без затримки, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, копію відповідного документа (відповідних документів) згідно з Положенням 3.8 та у спосіб, який вимагається Позичальником (на паперовому чи іншому довговічному носії).

3.9.2. протягом 15 (п’ятнадцяти) днів, не частіше, ніж один раз на місяць та безкоштовно (на паперовому чи іншому довговічному носії чи на електронну адресу Позичальника) виписку про поточну заборгованість, суму виплаченого Кредиту, інформацію про платежі за Договором та іншу інформацію, передбачену Законодавством.

3.10. Кредитодавець надає кожен Кредит шляхом його переказу на рахунок Позичальника. Сума (Суми) вважається наданою (вважаються наданими) в день здійснення банківського переказу Кредитодавцем.

3.11. Якщо Позичальник не використав усього Ліміту кредитної лінії до останнього календарного дня поточного місяця, Кредитодавець має право обнулити невикористану частину Ліміту кредитної лінії в односторонньому порядку. Новий Ліміт кредитної лінії може бути визначений для Позичальника Кредитодавцем після схвалення нової Заяви Позичальника про надання Кредиту.

4. ДОГОВІРНІ КОМПЕНСАЦІЇ

4.1. Відсотки за Кредитом:

4.1.1. За користування сумами, які надаються в якості Кредиту (Кредитів) за Договором та в межах Ліміту кредитної лінії, Позичальник повинен сплачувати Кредитодавцю відсотки за ставкою, яка зазначається в Спеціальних умовах Кредиту. Оплата відсотків здійснюється до останнього дня Терміну оплати.

4.1.2. Відсотки обчислюються за весь період часу, коли Кредит (Кредити) використовувався (використовувалися) Позичальником, починаючи з першого дня надання Кредиту та закінчуючи днем, коли всю Суму наданого Кредиту було повернуто Кредитодавцю.

4.1.3. Ставка Відсотків за Кредитом є змінюваною і залежить від тривалості Кредиту, відповідно:

4.1.3.1. за користування Кредитом в межах початково зазначеного періоду (з дня видачі Кредиту до Дати оплати) Відсоткова ставка для початково зазначеного періоду тривалості Кредиту застосовується, як зазначено в Спеціальних умовах Кредиту;

4.1.3.2. за користування Кредитом після початково зазначеного періоду (починаючи з наступного дня після Дати оплати) Відсоткова ставка для періоду, що перевищує початково зазначену тривалість Кредиту застосовується, як зазначено в Спеціальних умовах Кредиту.

4.2. Пеня:

Якщо Позичальник не погасив Кредит до останнього дня Терміну оплати, Позичальник повинен сплатити Пеню за кожен день затримки, яка обчислюється як відсоток, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, що застосовується до простроченої частини Кредиту, починаючи з першого дня після закінчення Терміну оплати та до повного погашення простроченої частини Кредиту.

4.3. Комісії та затрати сплачуються винятково за вибором та за бажанням Позичальника за одержання додаткових послуг, які не вимагаються Кредитодавцем і вважаються обов’язковими після укладення Договору.

4.4. Комісія за організацію продовження сплачується у разі запиту Позичальником додаткової послуги – Періоду продовження Терміну оплати. Комісія за організацію продовження обчислюється як відсоток, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, залежно від тривалості Терміну продовження, що застосовується до несплаченої Суми Кредиту, і підлягає оплаті під час обробки запиту про продовження. Оплата Позичальником Комісії за організацію продовження становить підтвердження ним / нею (є відповідним доказом) продовження Терміну оплати, і жодні інші формальності не є потрібними.

4.5. Кредитодавець не буде пропонувати внесення змін до Відсотків за Кредитом, Пені та / або Комісій та затрат, якщо вони здійснюються за Законодавством. У такому випадку відповідні зміни повинні набувати чинності у спосіб, який визначається Законодавством.

4.6. Кредитодавець має право на власний розсуд та / або в маркетингових цілях:

4.6.1. не обчислювати чи припинити обчислення за певний період часу будь-яких сум Пені чи Комісій та затрат та/або зменшити будь-які або всі Договірні компенсації (Відсотки за Кредитом, Пеню та / або Комісії та затрати, якщо такі є);

4.6.2. поновити чинність Договору, розірваного внаслідок затримки будь-яких Договірних платежів у випадку, якщо (i) Позичальник здійснив оплату всіх таких затриманих Договірних платежів або (ii) Позичальник надав запит на одержання та одержав період Продовження, або (iii) окремої домовленості було досягнуто між Сторонами.

5. ДОГОВІРНІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Позичальник сплачує Договірні платежі протягом Терміну оплати шляхом:

5.1.1. електронної оплати, повідомивши реквізити платіжної картки Кредитодавцю за Номером телефону або за допомогою постачальника послуг електронних платежів. Позичальник беззаперечно та безвідклично уповноважує Кредитодавця списувати з платіжної картки будь-яку суму, але яка не перевищує несплаченої суми заборгованості Договірних платежів;

5.1.1.1. будь-яку суму, яку Позичальник доручає списати за допомогою Номера телефону;

5.1.1.2. будь-яку суму заборгованості по Договірних платежах;

5.1.2. банківського переказу з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця. Оплата шляхом банківського переказу вважається здійсненою після зарахування суми переказу на банківський рахунок Кредитодавця;

5.1.3. прямого автоматичного дебетування з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця, але лише в разі, якщо існує заборгованість відповідних Договірних платежів, на основі запиту Кредитодавця, який надається банку Позичальника. Позичальник беззаперечно та безвідклично уповноважує Кредитодавця на подання платіжної вимоги для прямого дебетування до банку Позичальника стосовно будь-якої суми, однак не більше, ніж несплачена сума заборгованості Договірних платежів.

5.2. Якщо Термін оплати було продовжено, Позичальник повинен сплатити Кредитодавцю лише Комісію за організацію продовження, водночас оплата інших Договірних платежів переноситься (призупиняється) та не обчислюється протягом Терміну продовження. Усі суми, які сплачуються за Договором у разі продовження, повинні бути повністю оплачені до останнього дня терміну Продовження. Погашення Суми наданого Кредиту та відповідні Договірні компенсації протягом Терміну продовження не вважаються затриманими, окрім випадку, коли вони є затриманими на момент сплати Комісії за організацію продовження.

5.3. Позичальник має право погасити (повернути) Кредит частково або повністю та здійснити всі інші Договірні платежі за Договором у будь-який час до настання Терміну оплати, відповідно до Законодавства (дострокове погашення). Позичальник повинен надати Кредитодавцю письмове повідомлення не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до такого дострокового погашення (повернення). Якщо Позичальник не надасть такого повідомлення, Кредитодавець має право зарахувати одержані суми як такі, що були одержані протягом Терміну оплати.

5.4. У разі дострокового повного чи часткового погашення Кредиту, Позичальник повинен сплатити Відсотки за Кредитом за період часу, коли він фактично користувався Кредитом.

5.5. У разі надлишкової оплати з боку Позичальника, суми, сплачені надлишково, повинні бути повернуті Позичальнику на основі письмового запиту від останнього, якщо такий запит було подано протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після дати здійснення надлишкової оплати. Якщо Позичальник не надав вищезазначеного запиту, Кредитодавець може не виконувати такої вимоги.

5.6. Договірні платежі вважаються здійсненими після їх одержання Кредитодавцем. Оплата Позичальником, яка не відповідає умовам цього Договору, не вважається одержаною, доки не буде ідентифікована.

5.7. Якщо інше не було зазначене в платіжному дорученні Позичальником чи встановлено Законодавством, платежі, одержані від Позичальника, повинні зараховуватися в такому порядку:

5.7.1. Відсотки за Кредитом за початково зазначений термін та Відсотки за Кредитом за продовження початково зазначеного терміну, та Сума Кредиту;

5.7.2. Пеня;

5.7.3. Комісії та затрати.

5.8. З метою уникнення сумнівів, Сторони домовилися, що у разі порушення Терміну оплати, прискорення несплачених Договірних платежів та/або розірвання Договору, Позичальник повинен погасити Кредитодавцю Суму наданого Кредиту та сплатити відповідні несплачені Договірні компенсації протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів, окрім випадків, передбачених Договором чи Законодавством.

5.9. Позичальник несе особисту відповідальність усім майно, яким він володіє, за погашення Кредитодавцю Договірних платежів за цим Договором у повному обсязі.

6. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ

6.1. Позичальник має право вийти з Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом:

6.1.1. подання Кредитодавцю письмового повідомлення про це та зазначення прізвища, імені та по батькові Позичальника та номеру Договору, та

6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю.

Договір вважається розірваним у день, коли Позичальник оплатив усі Договірні платежі за використання права виходу з Договору.

6.2. Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець має право, на додачу до будь-яких засобів, які він може мати відповідно до цього Договору та Законодавства, надіслати нагадування Позичальнику за допомогою дзвінка, надсилання повідомлень на Номер телефону, через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-яким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує одержання згоди від контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором.

6.3. Обидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору.

6.4. Кредитодавець може вийти з Договору шляхом прискорення погашення Кредиту, і Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання письмового повідомлення про такий вихід від Кредитодавця, повинен повністю погасити (повернути) Кредитодавцю всі відповідні Договірні платежі. Кредитодавець може прискорити погашення Суми наданого Кредиту з розірванням чи без розірвання Договору, якщо:

6.4.1. Позичальник надав Кредитодавцю неправдиві дані, неправильну, неповну, застарілу чи неправдиву інформацію, або підроблені документи, чи не надав документів, які вимагалися Кредитодавцем;

6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, буде виявлено суттєвий ризик неможливості Позичальника погасити Кредит;

6.4.3. Позичальник перевищує Термін оплати на більш, ніж 30 (тридцять) календарних днів;

6.4.4. Позичальник порушує будь-яке інше суттєве зобов’язання за Договором, і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику;

6.4.5. кримінальну справу було порушено проти Позичальника стосовно можливого шахрайства Позичальника, фальсифікації ним документів, присвоєння, розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та подібної кримінальної діяльності;

6.4.6. у разі виникнення будь-якої підозри про можливе відмивання коштів та/або фінансування тероризму Позичальником;

6.4.7. було подано заяву про визнання Позичальника неплатоспроможним;

6.4.8. таке розірвання передбачено Законодавством.

6.5. Позичальник цим погоджується, що:

6.5.1. Кредитодавець має право на уступку прав, претензій та/або зобов’язань, що виникають з цього Договору, будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів;

6.5.2. Правонаступники також мають право на уступку таких прав, претензій та/або зобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб;

6.5.3. Кредитодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для укладення цього Договору, іншим третім особам, включаючи наглядові установи та кредитні бюро, відповідно до цього Договору та Законодавства.

6.6. Уступка претензій, що виникають з цього Договору, не зменшує обсягу гарантій для Позичальника за цим Договором та Законодавством, без письмової згоди Позичальника.

6.7. Невиконання Позичальником зобов’язань відповідно до цього Договору може мати негативні наслідки для Позичальника, оскільки Кредитодавець:

6.7.1. може вжити будь-які заходи з метою розірвання Договору та/або порушення процедури примусового виконання зобов’язань Позичальником;

6.7.2. може повідомити про це кредитним бюро, що безпосередньо вплине на кредитоспроможність Позичальника в майбутньому, в тому числі стосовно будь-якого іншого кредитодавця (третьої особи);

6.7.3. може прискорити погашення всіх Договірних платежів за цим Договором, і Позичальник повинен буде погасити всі такі суми протягом 30 днів після одержання письмової вимоги про прискорення від Кредитодавця, якщо Позичальник не виправляє відповідного невиконання зобов’язань протягом такого 30-денного періоду;

6.7.4. може вимагати від відповідного обслуговуючого банку Позичальника, за допомогою відповідного платіжного доручення, одностороннього та остаточного зняття загальної суми заборгованих Договірних платежів з грошових коштів Позичальника з його платіжної картки. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає Кредитодавцю повний законний дозвіл в односторонньому порядку дебетувати з рахунків Позичальника у будь-яких банках суми будь-яких заборгованих Договірних платежів за Договором або будь-якими змінами чи доповненнями до нього;

6.7.5. може надсилати нагадування Позичальнику та контактній особі (контактним особам) Позичальника (якщо такі є);

6.7.6. може створювати кредитну історію Позичальника стосовно зобов’язань Позичальника, і може розкривати інформацію про кредитоспроможність Позичальника третім особам.

6.8. Позичальник повинен повідомляти Кредитодавцю про всі зміни в інформації про Позичальника, зазначеній у Договорі, зокрема стосовно ідентифікаційного документа чи місця роботи, протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів.

6.9. Кредитодавець може вимагати від Позичальника на власний розсуд Кредитодавця та/або відповідно до Законодавства:

6.9.1. підтвердження Позичальником зміни інформації по телефону, шляхом використання Номера телефону або на Порталі;

6.9.2. додаткову інформацію стосовно виконання Договору;

6.9.3. інформацію, пов’язану з кредитоспроможністю (платоспроможністю) Позичальника, ідентифікацією Позичальника та/або грошовими коштами Позичальника.

До надання всієї інформації, яка вимагається від Позичальника за цим пунктом, Кредитодавець може не надавати Кредит чи не продовжувати Термін оплати без жодного іншого обґрунтування чи пояснення.

6.10. Спілкування (письмові повідомлення, нагадування, пропозиції, поради, запити, підтвердження, відмови тощо) між Сторонами стосовно виконання Договору здійснюється шляхом телефонного дзвінка на Номер телефону, через електронну пошту Позичальника або через Особистий кабінет на Порталі. Будь-яке спілкування, яке здійснюється у вищезазначений спосіб, вважається обов’язковим для виконання Сторонами.

Кредитодавець не несе відповідальності за непорозуміння (включаючи неодержання повідомлень чи сум, які сплачуються за Договором), які сталися внаслідок ненадання Позичальником правдивих та належних даних чи неповідомлення Кредитодавцю про зміни в інформації, наданій Позичальником, або в результаті порушення їхнього спілкування (наприклад, порушення в діяльності чи системах постачальників послуг (третіх осіб), страйкування персоналу, втрата даних / документів тощо).

6.11. Кредитодавець може призупинити або припинити здійснення ідентифікації Позичальника та/або спілкування між Сторонами через телефон, шляхом використання Номера телефону, чи через Особистий кабінет на Порталі, відповідно до Умов користування Порталом.

6.12. Позичальник погоджується одержувати інформацію:

6.12.1. яка підлягає обов’язковому повідомленню, відповідно до Законодавства, через електронну пошту на адресу електронної пошти Позичальника або шляхом публікації на Порталі. З метою уникнення будь-якого сумніву, інформація про зміни в Договорі, повідомлення про прискорення погашення Кредиту надається Кредитодавцем Позичальнику в спосіб, передбачений Законодавством та/або Договором;

6.12.2. у межах Договору, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника та/або по телефону (шляхом використання Номера телефону) в якості записаних голосових повідомлень чи текстових / аудіо- / відео-повідомлень, і повинна вважатися одержаною після введення електронного повідомлення в інформаційну систему, зазначену Позичальником, окрім випадків, передбачених пунктом 6.12.1. цього Договору;

6.12.3. стосовно Кредитодавця або третіх осіб, які стосуються Кредитодавця, включаючи комерційні, рекламні та інші інформаційні повідомлення, шляхом використання електронної пошти або Номера телефону Позичальника.

7. ЗАХИСТ ДАНИХ

7.1. Позичальник погоджується та уповноважує Кредитодавця забезпечити обробку (перевірку справжності персональних даних Позичальника з різних публічних та/або приватних баз даних, збір даних (включаючи аудіо- та відеозапис), підготовку та передачу третім особам / від третіх осіб, передачу за кордон та збереження персональних даних Позичальника (включаючи візуальне зображення) навіть після повного виконання Договору) з метою:

7.1.1. виконання зобов’язань за Договором, включаючи платіжні зобов’язання шляхом використання послуг третіх осіб;

7.1.2. створення статистичних даних, подання обов’язкових звітів, а також одержання та подання відповідної інформації до державних та інших установ та/або органів нагляду;

7.1.3. одержання та надання інформації кредитним бюро безпосередньо або за допомогою третіх осіб;

7.1.4. уступки прав, претензій та/або зобов’язань, які виникають з Договору, третім особам;

7.1.5. оцінки платоспроможності (кредитоспроможності) Позичальника та інших важливих фактів, що впливають на укладення чи виконання Договору;

7.1.6. одержання інформації про Кредитодавця чи третіх осіб, які стосуються Кредитодавця, включаючи комерційну інформацію та рекламні оголошення в маркетингових та рекламних цілях, зокрема одержання рекламних матеріалів від Кредитодавця, партнерів Кредитодавця через традиційні поштові служби чи електронні засоби зв’язку (наприклад, телефон, СМС на номер Телефону та/або через електронну пошту на адресу електронної пошти Позичальника, або через Особистий кабінет на Порталі).

7.2. Позичальник підтверджує, що він був поінформований про існування та шляхи здійснення свого права на доступ, відмову від даних та заперечення щодо обробки персональних даних, а також про наслідки відмови від відповіді на обов’язкові чи добровільні запитання, за допомогою яких здійснюється збір персональних даних. З метою здійснення вищезазначених прав Позичальник може подати клопотання за такою адресою: [email protected].

7.3. Навіть якщо Кредитодавець просить чітку згоду на обробку даних, згода Позичальника не завжди вимагається за Законодавством. Кредитодавець може також покладатися на інші законні підстави для обробки даних, такі як виконання Договору, стороною якого є Позичальник, дотримання законних зобов’язань, покладених на Кредитодавця або, якщо Кредитодавець або одержувач – третя особа має законний інтерес обробки персональних даних (такий як обробка даних з метою оцінки кредитоспроможності / звітності про кредитоспроможність, обмін персональними даними з постачальниками платіжних послуг Кредитодавця, якщо Кредитодавець проходить процедуру реструктуризації чи у випадку уступки прав, претензій третім особам).

7.4. Персональні дані будуть оброблятися протягом усього терміну дії договірних зобов’язань і можуть оброблятися (i) протягом додаткового 5-річного терміну після розірвання Договору з метою ведення документації (наприклад, зобов’язання зі звітності перед державними органами, захист прав та інтересів у суді, на медіаційному та адміністративному розгляді) та для статистичних цілей, та (ii) протягом додаткового 6-місячного періоду після розірвання Договору для маркетингових та рекламних цілей, або, в будь-якому разі, доки суб’єкт даних не буде заперечувати проти обробки.

7.5. Кредитодавець гарантує, що процес обробки і захист персональних даних Позичальника буде відбуватися згідно з Законодавством.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Кредитодавець може запропонувати внесення змін до Договору, включаючи суму Договірних компенсацій, у будь-який час. У випадку внесення будь-яких змін, Позичальник повинен бути поінформований про це протягом 15 (п’ятнадцяти) днів до набрання чинності такими змінами. Підтвердження Позичальником змін чи доповнень до Договору може надаватися за допомогою цифрового підпису (шляхом введення Коду підтвердження) в Особистому кабінеті на Порталі: (i) після подання відповідної Заяви; (ii) шляхом подання Заяви на продовження Терміну оплати або (iii) шляхом оплати Комісії за організацію продовження. Всі зміни, здійснені у вищезазначений спосіб, не мають ретроактивної чинності стосовносум, що були надані Позичальнику до набрання чинності такими змінами.

8.2. Якщо суперечка між Сторонами не вирішується шляхом переговорів, вона повинна вирішуватися в суді, у порядку, передбаченому Законодавством. Позичальник також має право звертатися до посередників у випадках та у спосіб, передбачені Законодавством.

8.3. Позичальник є обізнаним і погоджується, що Кредитодавець має право передавати всі зобов’язання за цим Договором та додатками до нього асоційованим компаніям Кредитодавця чи компаніям його групи компаній без укладення жодного додаткового договору між Сторонами. У такому випадку Кредитодавець повинен повідомити Позичальнику про це на його адресу електронної пошти або в Особистому кабінеті на Порталі.

8.4. Якщо будь-які умови цього Договору та додатків до нього, які встановлюють для Позичальника більш обмежувальні зобов’язання, ніж Законодавство, втрачають чинність, відповідні положення Законодавства повинні застосовуватися до цього Договору, і це не впливає на чинність інших умов цього Договору та додатків до нього.

8.5. Переддоговірна інформація, відповідно до Законодавства, була розміщена на Порталі.

Останнє оновлення: 09.10.2017 р.

© 2017 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО» усі права захищено.