Про нас

Укрпозика – можеш собі дозволити! 

Наша місія – найзручніша і найшвидка фінансова допомога народу України, яка забезпечить кожному максимальний рівень конфіденційності і безпеки.

Наш сервіс дозволяє дуже просто отримати позику на банківську карту, не виходячи з дому, в будь-який час, навіть у вихідні та святкові дні. Ви завжди можете на нас покластися, якщо Вам терміново потрібні гроші! Менше п'яти хвилин – і потрібна сума на карті. Даємо позики без поручителів і застави! Адже наша мета – фінансова допомога тим, хто її потребує.

Зважаючи на нестабільне економічне становище країни, ми хочемо забезпечити Вам надійну грошову підтримку в будь-який момент.

Наші умови – комфортні, прозорі та стабільні. З нами Ви ніколи не заплатите більше – тільки відсотки за користування коштами під час повторних зверненнь. Перша позика – без відсотків.

ПРО КОМПАНІЮ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:

Дата запису: 14.01.2020

Номер запису: 10731020000041791

Товариство не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «ІНСТАФІНАНС» ВКЛЮЧЕНО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 30.04.2020 РОКУ СЕРІЯ ФК № 1396).

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А САМЕ НА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВІД 23.06.2020 № 1531)

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймалось.

Наглядова рада Товариства:

1) Мартінш Озолінс (Martins Ozolins) - голова та член наглядової ради;

2) Валентина Мархілевич (Valentina Marhilevica) - член наглядової ради.

Виконавчий орган (одноосібний виконавчий орган Товариства) –

Генеральний директор:

Відомості про виконавчий орган фінансової установи

Початок повноважень

Кінець повноважень

Посада

П.І.Б.

30.04.2020 (з моменту внесення до Державного реєстру фінансових установ)

22.02.2021

Генеральний директор

Веселий Ілля Олександрович

23.02.2021

04.03.2021

Генеральний директор

Мандзюк Юрій Васильович

05.03.2021

30.11.2022

Генеральний директор

Борцовс Артьомс

01.12.2022

12.01.2023

Генеральний директор

Сочієнкова Олена
Леонідівна

13.01.2023

по теперішній час

Генеральний директор

Ніна Шушані

 Головний бухгалтер – Головіна Олена Володимирівна

 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТОВАРИСТВА:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. А саме:

  • надання кредиту (кредитів) Позичальнику (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)) в межах ліміту кредитної лінії, на основі заяви (заяв) Позичальника та за умови їх схвалення Товариством.

Порядок надання послуг: послуги надаються в порядку, визначеному правилами надання фінансових послуг, розміщеними на порталі Товариства, та на умовах, визначених Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту). Договори із споживачами укладаються в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII, з використанням особистого кабінету на Порталі Товариства.

Портал: Веб-сайт Товариства (який зараз має доменні імена https://www.dinero.ua та/або https://www.ukrpozyka.com.ua/), на яких Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором;

Особистий кабінет: особиста сторінка Позичальника (споживача) на Порталі, який використовується лише Позичальником (споживачем).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ

Інформація щодо отримання споживчого кредиту

 

ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ                       

  1. За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) для Короткострокового кредиту:

            1.1. Вартість кредиту: сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту та загальну суму витрат за кредитом;

            1.2. Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом;

          1.3. Проценти за кредитом: орієнтовна реальна річна процентна ставка є індивідуальною для кожного Кредиту в рамках Договору кредитної лінії і залежить від строку кредитування та суми Кредиту:
1.3.1 для нових клієнтів від 45,00 грн для суми 15 000 грн на строк 30 днів (3,71% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі, відповідно - Правила розрахунку, Постанова НБУ №16) до 00,35 грн для суми 500 грн на строк 7 днів (3,72% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16).
1.3.2 для повторних клієнтів від 13 099,00 грн для суми 23 000 грн на строк 30 днів (
23 989,95% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі, відповідно - Правила розрахунку, Постанова НБУ №16) до 69,00 грн для суми 500 грн на строк 7 днів (84 509,27% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16).

            1.4. Інші обов’язкові платежі:

            1.4.1. Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження: від 1,6% до 1,7% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));

            1.4.2. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)), якщо є (зазначається в паспорті кредиту);

            1.5. Строк кредитування: Короткостроковий Кредит: Кредит із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

            1.6. Ліміт кредитної лінії: від 500,00 грн (п'ятсот гривень 00 копійок) до 23 000,00 грн (двадцять три тисячі гривень 00 копійок).

Інша інформація міститься в Договорі кредитної лінії (Споживчого кредиту).

Приклади розрахунків загальної вартості кредиту за короткостроковим кредитом Договору кредитної лінії

Тарифи за кредитним продуктом Короткостроковий кредит Договору кредитної лінії

 

 

  1. За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) для Довгострокового кредиту:

            2.1. Вартість кредиту: сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту та загальну суму витрат за кредитом;

            2.2. Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом;

            2.3. Проценти за кредитом:
орієнтовна реальна річна процентна ставка є індивідуальною для кожного Кредиту в рамках Договору кредитної лінії і залежить від строку кредитування та суми Кредиту:
до 57 667 грн для суми 29 999 грн на строк 12 місяців (1091,92% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі - Правила розрахунку, затверджені Постанова НБУ №16)
до 1647,00 грн для суми 6001 грн на строк 3 місяці (975,09% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16);

            2.4. Інші обов’язкові платежі:

            2.4.1. Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження: від 12% до 24% за місяць (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));

            2.4.2. Плата за видачу Кредиту: від 20% до 22% на місяць (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));

            2.4.3. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)), якщо є (зазначається в паспорті кредиту);

            2.5. Строк кредитування: Довгостроковий Кредит: Кредит із Строком оплати від 3 (трьох) місяців до 12 (дванадцяти) місяців;

            2.6. Ліміт кредитної лінії: від 6001,00 грн (шість тисяч одна гривня 00 копійок) до 29 999,00 грн (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок).

Інша інформація міститься в Договорі кредитної лінії (Споживчого кредиту).

Приклади розрахунків загальної вартості кредиту за довгостроковим кредитом Договору кредитної лінії

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг, зокрема згідно з п. 6.1 Договору.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Від 7-ми (сім) календарних днів.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;  

- За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.3 Договору. При цьому позичальник зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

- Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів). Зокрема п. 5.3 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту).

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

- за згодою сторін;

- Товариство має право односторонньої зміни строку сплати суми позики/кредиту у випадку істотного порушення Позичальником умов Договору та інших випадках визначених в Договорі. Зокрема п. 6.4 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту).

- інші права Товариства відповідно до договорів.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Ставка за Договором є фіксованою.

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ (ЗА НАЯВНОСТІ)

Відсутня особа, яка надає посередницькі послуги.

 

Відомості про учасників та власників істотної участі

Відомості про остаточних ключових осіб ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2022

Відомості про власників істотної участі ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2022

Схематичне зображення структури власності ТОВ Інстафінанс станом на 01.01.2022

Відомості про остаточних ключових осіб ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2023

Відомості про власників істотної участі ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2023

Схематичне зображення структури власності ТОВ Інстафінанс станом на 01.01.2023

Відомості про остаточних ключових осіб ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2024

Відомості про власників істотної участі ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2024

Схематичне зображення структури власності ТОВ Інстафінанс станом на 01.01.2024

Контакти

Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3

тел.: +38(093)-498-34-31

https://www.dinero.ua/ua та https://www.ukrpozyka.com.ua/.

Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, перерва з 13.00 до 14.00, субота та неділя – вихідні.

Код території за КОАТУУ 8038900000

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Код ЄДРПОУ: 00032106
Телефон для довідок: 0-800-505-240
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua
Email: [email protected]

 

Правила акцій

Розіграш "Виграй золоті прикраси"

Два подовження за 1 гривню див. також Наказ про продовження

Розіграш 100 000 грн від УкрПозика

Два місяці за гривню

Знижка на продовження

Беріть задарма Див. також: Наказ про продовження акції, а також Наказ про друге подовження акції, а також Наказ про третє подовження акції

Щасливий день, Наказ про продовженя

Знижка на добір до Дня Закоханих

Кешбек від щирого серця

Українське BARokKo

Тетянин день

Ще по 50 – і все!

Щедрий вечір – щедрі знижки

Наколядуйте собі знижку

Виправ своє фінансове здоров'я

Вигравай смартфон під ялинку

Подарунки під ялинку

Не забудь купити подарунки

Не забудь купити подарунки (знижки на добір)

Приготуй 12 страв

Подарунки відмінникам

Скоро в школу -20% 

Оксамитовий сезон

Один кредит у подарунок - щодня!