Про нас

Укрпозика – можеш собі дозволити! 

Наша місія – найзручніша і найшвидка фінансова допомога народу України, яка забезпечить кожному максимальний рівень конфіденційності і безпеки.

Наш сервіс дозволяє дуже просто отримати позику на банківську карту, не виходячи з дому, в будь-який час, навіть у вихідні та святкові дні. Ви завжди можете на нас покластися, якщо Вам терміново потрібні гроші! Менше п'яти хвилин – і потрібна сума на карті. Даємо позики без поручителів і застави! Адже наша мета – фінансова допомога тим, хто її потребує.

Зважаючи на нестабільне економічне становище країни, ми хочемо забезпечити Вам надійну грошову підтримку в будь-який момент.

Наші умови – комфортні, прозорі та стабільні. З нами Ви ніколи не заплатите більше – тільки відсотки за користування коштами під час повторних зверненнь. Перша позика – без відсотків.

ПРО КОМПАНІЮ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:

Дата запису: 14.01.2020

Номер запису: 10731020000041791

Товариство не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «ІНСТАФІНАНС» ВКЛЮЧЕНО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 30.04.2020 РОКУ СЕРІЯ ФК № 1396).

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А САМЕ НА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВІД 23.06.2020 № 1531)

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймалось.

Наглядова рада Товариства:

1) Мартінш Озолінс (Martins Ozolins) - голова та член наглядової ради;

2) Валентина Мархілевич (Valentina Marhilevica) - член наглядової ради.

Виконавчий орган (одноосібний виконавчий орган Товариства) – Генеральний директор:

Веселий Ілля Олександрович

Головний бухгалтер – Головіна Олена Володимирівна

 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТОВАРИСТВА:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. А саме:

  1. надання кредиту (кредитів) Позичальнику (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)) в межах ліміту кредитної лінії, на основі заяви (заяв) Позичальника та за умови їх схвалення Товариством.
  2. надання позики Позичальнику на основі Заяви Позичальника, схваленої Товариством, та в межах діапазону доступної суми позики (за договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит)).

Порядок надання послуг: послуги надаються в порядку, визначеному правилами надання фінансових послуг, розміщеними на порталі Товариства, та на умовах, визначених Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) та Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит). Договори із споживачами укладаються в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII, з використанням особистого кабінету на Порталі Товариства.

Портал: Веб-сайт Товариства (який зараз має доменні імена https://www.dinero.ua та/або https://www.ukrpozyka.com.ua/, на яких Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором;

Особистий кабінет: особиста сторінка Позичальника (споживача) на Порталі, який використовується лише Позичальником (споживачем);

 

ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

                       

  1. За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту):
1.1. Вартість кредиту:        сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту, та загальну суму витрат за кредитом;
1.2. Загальна сума витрат за Кредитом:            витрати Позичальника, які включають в себе проценти за кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту);
1.3. Проценти за кредитом:
1.3.1. Процентна ставка, в день для початково зазначеної тривалості Кредиту: в залежності від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності забезпечення – від 1.62% до 2,33% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
1.3.2. Процентна ставка в день для періоду, що перевищує початково зазначену тривалість Кредиту: 3,5% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
1.4. Інші платежі:
1.4.1. Проценти за період продовження: від 1,6% до 1,7% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
1.4.2. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
1.5. Строк кредитування:

Короткостроковий Кредит: Кредит із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

Довгостроковий Кредит:                  Кредит з Строком оплати від 3 (трьох) місяців до 24 (двадцяти чотирьох) місяців;

1.6. Ліміт кредитної лінії: від 300,00 грн. (триста гривень 00 копійок) до 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Інша інформація міститься в Договорі кредитної лінії (Споживчого кредиту).

 

  1. За Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит):
2.1 Вартість позики: сума грошових коштів, визначена спеціальними умовами Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит), що надається Товариством Позичальнику відповідно до такого Договору, та загальна сума договірних платежів та/або договірних компенсацій, що підлягають сплаті Позичальником;
2.2. Договірні компенсації: компенсації (комісія, пеня, якщо є), що сплачується Позичальником Товариству відповідно до Договору.
2.3. Проценти за користування позикою: за Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит) Позичальник не сплачує жодних процентів за користування позикою, що передбачено пунктом 4.1. Договору. Будь-які оплати за користування Позикою, відповідно до умов пункту 3.2 Договору позики можливі тільки після його новації в Договір споживчого кредиту.
2.4. Договірні платежі: всі платежі, які здійснюються Позичальником Товариству відповідно до Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит)), включаючи повне або часткове погашення позики та повну або часткову виплату Договірних компенсацій, в тому числі:
2.4.1. Проценти за період продовження: від 1,6% до 1,7%;
2.4.2. Неустойкапеня 1,5% на день;
2.4.3. Комісія за підготовку та направлення документів/повідомлень: від 1,62% до 2,33% на день (після новації);
2.5 Діапазон доступної суми позики: від 300,00 грн. (триста гривень, 00 копійок), до 15 000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень, 00 копійок).
2.6. Строк надання позики:

позика із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

Інша інформація відповідно до Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит).

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг, зокрема згідно з п. 6.1 Договору.

За Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит) у позичальника також наявне право на відмову від договору, зокрема згідно з п. 6.11 Договору.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Від 7-ми (сім) календарних днів.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;  

- За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.3 Договору

- За Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит) у позичальника також наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.12 Договору.

При цьому позичальник зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

-Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів). Зокрема п. 5.3 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту) та п. 5.3 Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит).

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

- за згодою сторін;

- Товариство має право односторонньої зміни строку сплати суми позики/кредиту у випадку істотного порушення Позичальником умов Договору та інших випадках визначених в Договорі. Зокрема п. 6.4 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту) та п. 6.2 Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит).

- інші права Товариства відповідно до договорів.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Ставка за Договором є змінюваною (на умовах передбачених Договором), на яку Позичальник погоджується при укладенні Договору, тому умови зміни фіксованої ставки в договорах відсутні і не застосовуються.

Відомості про учасників та власників істотної участі

Відомості про учасників та власників істотної участі

Контакти

03035, м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3А

тел.: +38 (044) 299-78-92

[email protected]

http://instafinance.in.ua/

Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, перерва з 13.00 до 14.00, субота та неділя – вихідні.

Код території за КОАТУУ 8038900000

Ідентифікаційний код юридичної особи: 41350844

Правила акцій

Щедрий вечір – щедрі знижки

Наколядуйте собі знижку

Виправ своє фінансове здоров'я

Подарунки під ялинку

Не забудь купити подарунки

Не забудь купити подарунки (знижки на добір)

Приготуй 12 страв

Подарунки відмінникам

Скоро в школу -20% 

Оксамитовий сезон

Один кредит у подарунок - щодня!